Sijoittajat

YHTIÖKOKOUS 2020

 

Tervetuloa Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 16. päivänä 2020 klo 09.00 alkaen Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis, osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto aloitetaan klo 8.30.  

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 13.4.2020 klo 16.00. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on alkanut tiistaina 17.3.2020. Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen löytyy alta kohdasta ”Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä”.

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Componenta Oyj:n yhtiökokoukseen liittyen

Noudatamme tilaisuuden järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita. Päivitämme omia ohjeitamme tilanteen niin vaatiessa. Componenta pyytää kunnioittavasti osakkeenomistajiaan seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Componenta suosittelee paikalle tulemisen sijaan käyttämään hyväksi etäyhteyttä ja valtuuttamismahdollisuutta.

Olemme tehneet seuraavia järjestelyjä työntekijöidemme ja sidosryhmiemme turvaamiseksi: 

 • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan hyödyntämällä Componentan tarjoamaa valtakirjapalvelua (ohje alla kohdassa ”Valtakirjan antaminen”)
 • Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen etälinkin kautta (ohje alla kohdassa ”Kokouksen seuraaminen etäyhteyden kautta”)
 • Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin
 • Kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä
 • Toimitusjohtajan katsaus julkaistaan kokonaisuudessaan yhtiön www-sivuilla kokouksen jälkeen
 • Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esitellään esitysmateriaalin avulla
 • Istumapaikat järjestetään väljästi ja erityistä huomiota kiinnitetään hygieniaan
 • Kokousjärjestelyin huolehditaan siitä, että ihmiset eivät suurissa määrin kohtaa esimerkiksi sisään tullessaan, aulatiloissa tai pois lähtiessään
 • Tilaisuudessa on käytettävissä käsidesiä
 • Tilaisuudessa ei ole tarjoilua
 • Tilaisuudessa ei jaeta materiaalia

 Kokouksen seuraaminen etäyhteyden kautta
Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan paikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta etäyhteydellä. Henkilöosakkaat voivat tilata yhtiökokoukseen henkilökohtaisen linkin 16.4.2020 klo 8.00 mennessä. Tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata linkkiä. Etäyhteyden kautta osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää. Kokouskieli on suomi.

 Tilaa etäyhteys tästä >

Valtakirjan antaminen
Äänestämismahdollisuuden varmistamiseksi osakkeenomistajat voivat valtuuttaa haluamansa henkilön edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa asianajaja Erik Stenman (Borenius Asianajotoimisto Oy) tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa.
Osakkeenomistajan tulee toimittaa valtakirja mahdollisimman pian joko sähköpostilla osoitteeseen ir.componenta@componenta.com tai kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj / Yhtiökokous, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa. Valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 13.4.2020 klo 16.00. Myös postitse lähetetyn valtakirjan tulee olla perillä ilmoittautumisajan päättyessä.  

Valtakirjat äänestysohjeineen:

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.4.2020 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.  Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.4.2020 klo 16.00mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä: 

 

Ilmottautuminen yhtiökokoukseen

 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös:
- sähköpostin kautta ir.componenta@componenta.com; 
- puhelimitse numeroon 010 403 2202 arkisin klo 9 – 16 välisenä aikana; tai
- kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj / Pia Juntunen, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia pyydetään noudattamaan yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot: osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai y-tunnus, puhelinnumero, mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian. Ilmoittautumisen voi perua puhelimitse numeroon 010 403 2202 arkisin klo 9 – 16 välisenä aikana tai sähköpostin kautta ir.componenta@componenta.com.

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja kokouskutsu kokonaisuudessaan ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Componenta Oyj:n vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.