Sijoittajat

Politiikat ja ohjeet

 

Componentan toiminta perustuu konsernin arvoille:

  • Avoimuus

    • Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle, muutoksille - ja sitä kautta toimintatapojemme jatkuvalle parantamiselle.

  • Rehellisyys

    • Olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen, minkä lupaamme.

  • Arvostus

    • Yhteistyömme työtovereiden, esimiesten, alaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.

Componentan politiikat ja ohjeet koostuvat mm. seuraavista:


Whistleblowing-menettely Componenta-konsernissa

Componentan liiketoiminta perustuu läpinäkyvyyteen ja yhtiön arvojen mukaiseen, eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu yhtiön toimintaohjeisiin.

On tärkeää, että jokainen ilmoittaa epäilemästään Componentan toimintaohjeiden (Code of Conduct) vastaisesta toiminnasta tai mahdollisesta väärinkäytöksestä. Näin yhtiöllä on mahdollisuus estää, ennaltaehkäistä tai oikaista väärinkäytökset.

Componenta rohkaisee työntekijöitään ottamaan ensisijaisesti yhteyttä johonkin organisaation esimieheen. Mikäli ilmoittajasta kuitenkin tuntuu, ettei tietoja voi kertoa avoimesti, voi huolenaiheet kertoa myös anonyymisti kirjeellä tai sähköpostitse.

Componenta huolehtii siitä, ettei kenellekään, joka ilmoittaa lain, näiden toimintaohjeiden tai hyvän liiketavan vastaisista toimista, aiheudu kielteisiä seuraamuksia ilmoituksen tekemisestä.

Componentalle on tärkeää toimia yhtiönä, joka edistää läpinäkyvyyttä ja hyvää liiketoiminnan etiikkaa.

 
Toimintaohjeet whistleblowing-ilmoitukseen